The International exhibition Art Voyage in Burcu Galeri Bohem in Istanbul. Curator Ahmet Özel. Май 2018

 

http://www.kitaptansanattan.com/sanattan/galeri-bohem-yeryuzunun-renkleri-ile-veda-etti/

WORD PDF